نوشیدنی های میکسی لئونارد

نوشیدنی میکسی لئونارد با طعم سیب کیوی

نوشیدنی میکسی لئونارد با طعم بلوبری

نوشیدنی میکسی لئونارد با طعم کاکتوس

 

 

نوشیدنی میکسی لئونارد با طعم هلو انبه

نوشیدنی میکسی لئونارد با طعم انگور قرمز

نوشیدنی میکسی لئونارد با طعم نارگیل آناناس