انواع نوشیدنی های تخم شربتی لئونارد

Peach Basil Seed drink

نوشیدنی تخم شربتی با طعم هلو

Strawberry Basil Seed drink

نوشیدنی تخم شربتی با طعم توت فرنگی

sour cherriy basil seed drink

نوشیدنی تخم شربتی با طعم آلبالو

blueberry Basil Seed drink

نوشیدنی تخم شربتی با طعم بلوبری

Pineapple Basil Seed drink

نوشیدنی تخم شربتی با طعم آناناس

Apple Basil Seed Apple

نوشیدنی تخم شربتی با طعم سیب

mojito Basil Seed drink

نوشیدنی تخم شربتی با طعم موهیتو

orang Basil Seed drink

نوشیدنی تخم شربتی با طعم پرتقال

Pomegranate Basil Seed drink

نوشیدنی تخم شربتی با طعم انار