برای کاهش وزن ناهار را ساعت ١٢:٣٠ ظهر بخورید

کاهش وزن ناهار

برای کاهش وزن ناهار را ساعت ١٢:٣٠ ظهر بخورید

مصرف پروتئین اضافی در وعده ناهار شامل مرغ، گوشت های بدون چربی ای ماهی مهم است. مطمئن شوید که در این وعده از برخی چربی های سالم مانند آوکادو یا روغن زیتون نیز استفاده می کنید.

مصرف این چربی ها برای جذب ویتامین های محلول در چربی از جمله ویتامین های دی، آ، و ای ضروری است. از هر گونه غذای سرخ شده و مملو از چربی اشباع در وعده ناهار اجتناب کنید چون هضم این غذاها کند بوده و شما دچار احساس تنبلی در هنگام عصر می کند.

زمان ایده آل برای خوردن ناهار

این وعده غذایی باید بین ساعت ١٢:٣٠ تا ١٤ صرف شود و در واقع، ١٣ بهترین زمان برای خوردن ناهار است.

 اگر ناهار دیر بخوریم چه؟

حتی اگر دیر شود، سعی کنید ناهار را قبل از ساعت ٤ خورده باشید. زیرا با احساس گرسنگی، عصبانی ، نا امید و بدون دلیل دچار خستگی می‌شوید. زمان ایده آل برای ناهار خوردن ٤ ساعت بعد از صرف وعده صبحانه است. فاصله بین صبحانه و ناهار نباید بیش از ٤ ساعت باشد.

توجه داشته باشید که ناهار خوردن دیرهنگام باعث دیر تر خوردن شام  نیز می گردد.

  دلایلی مهم در رابطه با خوردن شام

برای کاهش وزن ناهار را ساعت ١٢:٣٠ ظهر بخورید

  سوخت و ساز بدن
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.