چند فرمان غذايى براى تغذيه سالم

چند فرمان غذايى براى تغذيه سالم

چند فرمان غذايى براى تغذيه سالم

  • در تعذیه خود تنوع داشته باشید.
  • نان و غلات را در تغذیه خود بگنجانید و روزانه چندین مرتبه از آن‌ها مصرف نمائید.
  • مصرف چربی را به حداقل برسانید.
  • تا حد امکان کمتر از قندونمک و شکر استفاده نمائید.
  • هر فرد بالغ باید ۱.۵ لیتر آب در هر روز مصرف نماید حتما آب کافی بنوشید.
  • غذا را آهسته میل نمایید.
  • مرتب وزن‌گیری انجام دهید و تحرک زیاد داشته باشید.
  چگونه مواد غذایی آلوده می شوند؟

چند فرمان غذايى براى تغذيه سالم

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.