درخواست نمایندگی فروش

متقاضی عزیز دریافت نمایندگی فروش،

قبل از اقدام به تکمیل فرم زیر، لطفا مطمئن شوید که موارد زیر آماده و در دسترس می باشند:

حدود 10 الی 15 دقیقه زمان

مشخصات فردی
نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره شناسنامه
اطلاعات تماس
آدرس ایمیل
شماره تلفن همراه
استان / شهر
تلفن فروشگاه
نشانی فروشگاه
نام فروشگاه
سایر موارد
نوع مالکیت
جواز کسب
سابقه پخش مواد غذایی
چند سال؟
توضیحات و پیام

اگر توضیح خاصی دارید یا پیامی دارید، لطفا اینجا ذکر کنید.