تامین مواد اولیه

تامین کننده گرامی،

قبل از اقدام به تکمیل فرم زیر، لطفا مطمئن شوید که موارد زیر آماده و در دسترس می باشند:

حدود 2 الی 5 دقیقه زمان

مشخصات فردی
نام
نام خانوادگی
نام شرکت / موسسه
زمینه فعالیت
اطلاعات تماس
آدرس ایمیل
شماره تلفن همراه
آدرس وب سایت
تلفن ثابت
توضیحات و پیام

لطفا شرح خدماتی که می توانید به ما ارائه کنید یا نحوه ارائه مواد اولیه و ... را ذکر نمایید.