تامین مواد اولیه

تامین کننده گرامی،

قبل از اقدام به تکمیل فرم زیر، لطفا مطمئن شوید که موارد زیر آماده و در دسترس می باشند:

حدود 2 الی 5 دقیقه زمان

مشخصات فردی
نام
نام خانوادگی
نام شرکت / موسسه
زمینه فعالیت
اطلاعات تماس
تلفن همراه
تلفن ثابت
آدرس ایمیل
آدرس وب سایت
ارسال مستندات

ارسال رزومه
ارسال کاتالوگ