همکاری با ما

همکاری با لئونارد

اگر به دنبال همکاری با لئونارد هستید، به صفحه درستی وارد شده اید. ما در لئونارد همواره آماده پذیرش پیشنهادات سازنده و همکاری های بلند مدت هستیم.

1. استخدام در لئونارد

ما همواره به دنبال همکاری با افراد جوان و پر انرژی هستیم. آینده شغلی خود را تضمین کنید.

2. دریافت نمایندگی فروش

ما به دنبال گسترش شبکه توزیع محصولات خود هستیم. اگر شما توانایی فروش دارید، اقدام نمایید.

3. تامین مواد اولیه

اگر توانایی ارائه خدمات به لئونارد را دارید یا می توانید مواد اولیه موردنیاز ما را تهیه کنید...