غذاها و داروهایی که هیچ وقت نباید باهم بخورید

غذاها و داروهایی که نباید باهم بخورید

غذاها و داروهایی که هیچ وقت نباید باهم بخورید

– دارو فشارخون و موز

– دارو تنظیم کننده کلسترول و گریپ فروت

– رقیق کننده خون و اسفناج

– دارو تیروئید و گردو

– دارو تتراسایکلین و لبنیات

  با روزه داری لاغر شویم