ساعات مناسب صرف وعده های غذایی کدامند؟

ساعات مناسب صرف وعده های غذایی

ساعات مناسب صرف وعده های غذایی کدامند؟

پی بردن به زمان مناسب صرف غذا می تواند بهترین راه برای ترک عادات بد غذایی، کاهش اضافه وزن و افتادن در مسیر صحیح ارتقای سلامت کلی بدن شما باشد.

روندی که برای حفظ سلامتی و کاهش اضافه وزن پیشنهاد می شود، داشتن شش وعده غذایی مختصر و کوچک در طول یک شبانه روز است. بطوریکه بین هر وعده غذایی حدود دو ساعت و نیم تا سه ساعت فاصله باشد.

 صبحانه: در روزهای معمولی هفته باید بین ساعت پنج تا ده صبح و در روزهای تعطیل بین ساعت پنج تا یازده صبح صرف شود.

 میان وعده صبحگاهی: اما باید گفت که میان وعده صبحگاهی فرصتی استثنایی برای استفاده بیشتر از میوه، سبزیجات و مواد غذایی با فیبر غنی است.

  ? صبحانه مهمترین وعده غذایی است

 ناهار: مصرف زودهنگام ناهار بهترین روش برای کم کردن وزن یا حفظ آن در حالت مناسب می باشد.

عصرانه: همانند میان وعده صبحگاهی بهترین پیشنهاد برای میان وعده عصرانه میوه است.

  دلایلی مهم در رابطه با خوردن شام

 شام: شام یکی از وعده های غذایی اصلی است و به هیچ عنوان نباید آن را نادیده گرفت. حذف شام به منظور کاهش وزن مدت هاست که منسوخ شده و مورد تایید نیست. زمان صرف شام خود را به دیر وقت نیاندازید و حتماً در ساعت ابتدایی شب شام بخورید. معمولاً وعده های غذایی پایان روز سهم کالری کمتری را نسبت به سایر وعده های به خود اختصاص می دهند.

ساعات مناسب صرف وعده های غذایی کدامند؟

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.