بحران بلايای طبيعى و زلزله

بحران بلايای طبيعى و زلزله

بحران بلايای طبيعى و زلزله

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی پدیدهای زیست محیطی ناگهانی هستند که از چنان شدتی برخوردارند که کمک رسانی خارجی را طلب می کنند یا باعث ایجاد نیاز مازاد بر ظرفیت پاسخ می گردد.

بنابراین همه قدم های ممکن باید برداشته شود تا رنج انسان ها از بلایا کاهش یابد و افراد آسیب دیده حق زندگی پرمنزلتی داشته باشند.

به منظور فراهم آوردن مواد غذایی برای جمعیتی که در شرایط بحران قرار گرفته اند، باید بطور پایه، جیره غذایی مورد نیاز برای هر نفر را محاسبه کرد و آنرا در تعداد نفرات جمعیت ضرب نمود.

فاکتورهایی که در تعیین جیره غذایی افراد باید در نظر داشت عبارتند از:

  • ترکیب سن و جنس جمعیت
  • سطح فعالیت فیزیکی افراد
  • متوسط قد و وزن بزرگسالان
  • دمای محیط
  • وضعیت سوء تغذیه و بیماری
  • امنیت غذایی

 

 راههای افزایش دریافت ویتامین ها و مواد معدنی عبارتند از:

  • افزایش مصرف میوه و سبزی
  • فراهم آوردن مواد غذایی تازه
  • استفاده از مواد غذایی غنی شده
  • استفاده از مکمل

 معمولاً بحران ها را به سه مرحله تقسیم می کنند:

1- مرحله اول:

۷-۳ روز اول بروز بحران . ویژگی سبد غذایی در این مرحله عبارت است از : تأمین حداقل ۲۱۰۰ کیلو کالری انرژی و ۵۰ گرم پروتئین و برای کودکان زیر ۵ سال تغذیه مکمل بصورت توزیع مکمل مولتی ویتامین و کپسول مگادوز ویتامین .A

2- مرحله دوم:

هفته دوم تا سوم بعد از بحران . ویژگی سبد غذایی این مرحله عبارتست از

تأمین حداقل ۲۵۰۰ کیلوکاری انرژی و ۵۰ گرم پروتئین ، متنوع ساختن سبد غذایی و توزیع مکمل مولتی ویتامین برای همه افراد و توزیع غذایی کمکی برای کودکان.

3- مرحله سوم:

هفته سوم به بعد را گویند و ویژگی سبد غذایی آن عبارتست از تأمین ۲۵۰۰ کالری انرژی و ۵۰ گرم پروتئین ، تأمین میوه تازه و لبنیات ، توزیع غذای کمکی برای کودکان زیر دو سال ، توزیع مولتی ویتامین برای کودکان زیر ۵ سال و زنان باردار و شیرده و توزیع جیره خشک مواد غذایی همراه با ظروف مناسب برای پخت غذا.

لازم است در شرایط بحران به افراد آسیب پذیر شامل کودکان ، زنان باردار و شیرده ، بیماران و سالمندان از لحاظ تغذیه توجه ویژه ای نمود.

بحران بلايای طبيعى و زلزله

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.